“Iekštelpu remonts Jātnieku ielā 90, Daugavpilī”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2022/64
Dokumentācija:

Dokumentācija