“Industriālās betona grīdas ierīkošana Kārklu ielā 24”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2019/94
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija

LīGUMA PROJEKTS

Uzvarētāja nosaukums: SIA " ACE"
Uzvarētāja cena: EUR 11 973.00 bez PVN