“Inkasācijas pakalpojumu sniegšana un skaidrās naudas apstrāde pēc inkasācijas”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2018/20
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA “EUROCASH1 LATVIJA”
Uzvarētāja cena: EUR 15 432,00 bez PVN