“Izolācijas pretestības mērīšana”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2021/60
Dokumentācija:

Dokumentācija

Uzvarētāja nosaukums: SIA “NDelektrA”
Uzvarētāja cena: kopēja piedāvājuma summa 2320,00 EUR bez PVN;