“Jaunu vārtu iegāde un uzstādīšana”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2018/65
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA “PASSAGE”
Uzvarētāja cena: 1 921,00 EUR bez PVN