“Jumta siltināšana administratīvā ēkā Kārklu ielā 24”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2018/93
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA “Defass-D”
Uzvarētāja cena: EUR 18 939,67