“Kancelejas preču iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2018/100
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija

Finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA “Officeday Latvia”
Uzvarētāja cena: 2 008,16 EUR bez PVN