“Kontakttīkla rezerves daļu iegāde pantogrāfa pielāgošanai"

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2019/54
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "RECK"
Uzvarētāja cena: 3058,98 EUR bez PVN