“Krāsošanas materiālu iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2019/58
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija

Atbildes uz jautājumiem:

Atbilde 1

Uzvarētāja nosaukums: SIA "KU - Zilā Ezerzeme"
Uzvarētāja cena: 14 191,96 EUR bez PVN