“Lietotu autobusu iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2019/63
Dokumentācija:

Nolikums

Nolikuma grozījumi

Uzvarētāja nosaukums: Vienīgais pretendents nav ievērojis nolikuma prasības