“Lietotu autobusu iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2019/74
Dokumentācija:

Nolikums lietoti autobusi

Uzvarētāja nosaukums: Izbeigta
Uzvarētāja apraksts: Bez rezultātiem