“Lietotu mazietilpības autobusu iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/ASDS/64
Dokumentācija:

Nolikums

Nolikuma grozījumi

Pazinojums_rezultati

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Arden Trade"
Uzvarētāja cena: 63 000,00 EUR bez PVN