“MAZVĒRTĪGU REPREZENTĀCIJAS PRIEKŠMETU IEGĀDE”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2018/49
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA “Sa-Ša print”
Uzvarētāja cena: EUR 539,10 bez PVN