“Metināšanas materiālu iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2021/53
Dokumentācija:

Dokumentācija

Uzvarētāja nosaukums: Līgums lauzts