“Par tiesībām noslēgt vispārīgo vienošanos par dažāda veida iespiedprodukcijas izgatavošanu”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2020/24
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija iepirkumam

Uzvarētāja nosaukums: SIA "R.REN" un SIA "GRAND EVENT".