“Par tiesībām noslēgt vispārīgo vienošanos par dažāda veida iespiedprodukcijas izgatavošanu”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2021/35
Dokumentācija:

Dokumentācija

Uzvarētāja nosaukums: SIA “IBC Print Baltic”, SIA “Print Plus”, SIA “ADBALTS”, SIA “R.Ren”