“Par tiesībām noslēgt vispārīgo vienošanos par dažāda veida iespiedprodukcijas izgatavošanu”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2022/69
Dokumentācija:

Dokumentācija

Uzvarētāja nosaukums: SIA “R.REN”, SIA “ADBALTS”, SIA “MĀRAS DRUKA”, SIA “InCopy”