“Par tiesībām noslēgt vispārīgo vienošanos par rezerves daļu autobusiem un mazietilpības autobusiem iegādi”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2018/87
Dokumentācija:

Nolikums

Uzvarētāja apraksts: ,A’’ daļa - SIA “AutoDet”, SIA “AUTO KADA”, SIA “AUTOPARTS”, SIA “EUROPART Latvia” - par kopējo summu līdz EUR 130 000.00 B’’ daļa - SIA “AutoDet”, SIA “AUTO KADA”, SIA “AUTOPARTS”, SIA “EUROPART Latvia”- par kopējo summu līdz EUR 30 000.00
Uzvarētāja cena: ,,C’’ daļa - SIA “AutoDet”, SIA “AUTO KADA”, SIA “AUTOPARTS”, SIA “EUROPART Latvia”- par kopējo summu līdz EUR 15 000.00