“Pārnesumkārbas ZF 5HP500/ZF5HP590 serijas remontam”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2018/79
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: ZS “Mālkalni”
Uzvarētāja cena: 12 978,49 EUR bez PVN