“Pārveidošanas bloku iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2019/8
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA “EKONOMIKAS CENTRAS”
Uzvarētāja cena: 490,00 EUR bez PVN