“Profesionāla pneimatiska uzgriežņa triecienatslēgu iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2016/21
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "HCT Automotive"
Uzvarētāja cena: EUR 590.00 bez PVN