“Remontdarbu veikšana telpā Jātnieku ielā”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2019/73
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija

Uzvarētāja nosaukums: Pārtraukta