“Remontdarbu veikšana telpā Jātnieku ielā”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2019/81
Dokumentācija:

Nolikums

Līguma projekts

Nosacījums: katram pretendentam obligāti pirms piedāvājuma iesniegšanas jāveic objekta apsekošana un jāpārliecinās par veicamo darbu apjomu, personīgi tos aprēķinot.

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Defass-D"
Uzvarētāja cena: 10 982,19 EUR bez PVN