“Revīzijas pakalpojumu veikšana un zvērināta atzinuma sniegšanu 2018. gada pārskatam”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2018/35
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "BDO Audit"
Uzvarētāja cena: 2000.00 EUR bez PVN