“Revīzijas pakalpojumu veikšana un zvērināta atzinuma sniegšanu 2019. gada pārskatam”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2019/26
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA “Baltic audit”
Uzvarētāja cena: 3 400,00 EUR bez PVN