“Revīzijas pakalpojumu veikšana un zvērināta atzinuma sniegšanu 2020.gada pārskatam”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2020/36
Dokumentācija:

Dokumentācija

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Revidents un grāmatvedis"
Uzvarētāja cena: EUR 3200.00.