“Revīzijas pakalpojumu veikšana un zvērināta atzinuma sniegšanu 2021.gada pārskatam”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2021/27
Dokumentācija:

Dokumentācija

Uzvarētāja nosaukums: SIA “Baltic Audit”
Uzvarētāja cena: kopēja piedāvājuma summa 3100.00 EUR bez PVN