“Revīzijas pakalpojumu veikšana un zvērināta revidenta ziņojuma ar atzinumu sniegšana 2022., 2023., 2024. gada pārskatiem”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2022/28
Dokumentācija:

Dokumentācija

Uzvarētāja nosaukums: Komandītsabiedrība “S.VILCĀNES AUDITS”
Uzvarētāja cena: ar piedāvāto līgumcenu- EUR 8920.00 bez PVN 21%