“Rezerves daļu iegāde tramvaju vagoniem” (“A”, “B”, “C” daļas)

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2016/52
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Precizēts 28.07.2016. 

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: pārtraukta