“Rokas instrumentu iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2019/9
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA “DZELME D”
Uzvarētāja cena: tramvaju daļa – 2 870,61 EUR bez PVN, autobusu daļa – 3 586,50 EUR bez PVN