“Rokas instrumentu iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2020/25
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija iepirkumam

Uzvarētāja nosaukums: SIA "DIVI K"
Uzvarētāja cena: A daļā – EUR 3849.80 bez 21% PVN, B daļā – 4672.10 bez 21% PVN.