“Rokas instrumentu iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2021/24
Dokumentācija:

Dokumentācija

Uzvarētāja nosaukums: Pārtraukts