“Rūteru iegāde VPN tīkla izbūvei starp AS “Daugavpils satiksme” struktūrvienībām”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2017/105
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: Pārtraukta