“Saimniecības preču iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2019/12
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA “Mayeri Professional”, SIA “A-Birojs”, SIA “GRIF”, SIA “Wurth”
Uzvarētāja apraksts: SIA “Mayeri Professional” “A” daļa ar kopējo līgumcenu 3 315,37 EUR bez PVN, SIA “A-Birojs” “B” daļa - 2 495,62 EUR bez PVN, SIA “GRIF” “C” daļa - 2 065,20 EUR bez PVN SIA “Wurth” “D” daļa - 1 996,70 EUR bez PVN