“Saimniecības preču iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2020/27
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija iepirkumam

Uzvarētāja apraksts: SIA "DEPO DIY", SIA "EGALS", SIA "WURTH", SIA "A-Birojs" un SIA "Mayeri Professional".