“Skolēnu biļetes braukšanai pilsētas sabiedriskajā transportā 2018./2019. m.g. iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2018/76
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Pielikums

Uzvarētāja nosaukums: SIA “Baltijas banknote”
Uzvarētāja cena: 390,00 EUR bez PVN