“Spēka zāģa iegāde"

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2019/85
Dokumentācija:

Nolikums

Līguma projekts

Uzvarētāja nosaukums: SIA “Manta”
Uzvarētāja cena: 1 615,00 EUR bez PVN