“Strāvas vaigu iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2020/43
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija

Dokumentācija

Uzvarētāja nosaukums: “ČeļabTransServis”Ltd
Uzvarētāja cena: EUR 924.00 bez 21% PVN.