“Tehniskā sāls iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2018/102
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA Ražošanas komercfirma “M2”
Uzvarētāja cena: 940,00 EUR bez PVN