“Tehniskās izpētes veikšana un būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde jaunas tramvaju līnijas izbūvei Vaiņodes ielas posmā, savienojot pilsētas apkaimes “Ķīmija” - “Vecstropi” Daugavpilī ”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2019/82
Dokumentācija:

Nolikums

Uzvarētāja nosaukums: Nav iesniegts neviens piedāvājums