“Tehniskās specifikācijas sagatavošana apvienotajam iepirkumam par būvniecības dokumentācijas izstrādi, autoruzraudzību un būvniecības darbu veikšanu jaunas tramvaju līnijas būvniecībai posmā Stacijas iela – Jaunā Forštadte, Daugavpilī ”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2021/13
Dokumentācija:

Dokumentācija

LĪGUMA PROJEKTS

KONSOLIDĒTA Iepirkuma dokumentācija ASDS_2021_13

Atbildes uz jautājumiem:

Atbilde

Uzvarētāja nosaukums: SIA “ARCANE”
Uzvarētāja cena: piedāvājuma cena 7500,00 EUR bez PVN