“Transportlīdzekļa videonovērošanas reģistratoru un kameras iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2018/86
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "LAMID"
Uzvarētāja cena: EUR 827.15 bez PVN