“Transportlīdzekļu obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana (OCTA)”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2022/1
Dokumentācija:

Dokumentācija

Uzvarētāja nosaukums: ADB "Gjensidige" Latvijas filiāle ar piedāvāto cenu A daļai - EUR 649.00, B daļai - EUR 12 524.00