“Veidlapu izgatavošana”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2019/80
Dokumentācija:

Nolikums

Līguma projekts

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Māras druka"
Uzvarētāja cena: EUR 1013,21