“Ventilācijas ierīkošana ģērbtuves telpā pēc adreses Kārklu 24, Daugavpilī”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2021/48
Dokumentācija:

Dokumentācija

Lokala tāme

Uzvarētāja nosaukums: SIA “Norteks”
Uzvarētāja cena: piedāvātā līgumcena EUR 6057.10