“Videonovērošanas komplektu iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2020/22
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija

Uzvarētāja nosaukums: SIA "INSER IT"
Uzvarētāja cena: EUR 2 761.50.