“Videonovērošanas sistēmas videomonitora iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2018/23
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA “ALFA DROŠĪBA GROUPS”
Uzvarētāja cena: EUR 79.40