“Virpas patronas (d250mm, mod. 3-250.35.14) iegāde”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2017/19
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "Divi K"
Uzvarētāja cena: 392.00 EUR bez PVN