„ Asfalta seguma bedru remonts AS “Daugavpils satiksme” piederošajās teritorijās”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2016/66
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: SIA "D.K.J.Būve"