„ Asfalta seguma bedru remonts AS “Daugavpils satiksme” piederošajās teritorijās”

Iepirkuma identifikācijas Nr.: ASDS/2017/60
Dokumentācija:

Tehniskā specifikācija un finanšu piedāvājums

Uzvarētāja nosaukums: AS "Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums"
Uzvarētāja cena: EUR 14415.68